Orddeling av ossify

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ossify? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-si-fy

Definisjon av ossify:

1.
Become bony
The tissue ossified
2.
Make rigid and set into a conventional pattern
Rigidify the training schedule Ossified teaching methods Slogans petrify our thinking
3.
Cause to become hard and bony
The disease ossified the tissue

Synonym av ossify:

verbchange state, turn
verb rigidify, petrify, stiffen
verb change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket