Orddeling av ostensible

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostensible? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-ten-si-ble

Definisjon av ostensible:

1.
Appearing as such but not necessarily so
For all his apparent wealth he had no money to pay the rent The committee investigated some apparent discrepancies The ostensible truth of their theories His seeming honesty
2.
Represented or appearing as such
Pretended His ostensible purpose was charity
3.
His real goal popularity

Synonym av ostensible:

adj apparent, seeming, superficial
adj ostensive, counterfeit, imitative

Siste orddelinger av dette språket