Orddeling av ostentation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostentation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-ten-ta-tion

Definisjon av ostentation:

1.
A gaudy outward display
2.
Lack of elegance as a consequence of being pompous and puffed up with vanity
3.
Pretentious or showy or vulgar display

Synonym av ostentation:

noun fanfare, display
noun ostentatiousness, pomposity, pompousness, pretentiousness, splashiness, inflation, inelegance
noun pretentiousness, pretension

Siste orddelinger av dette språket