Orddeling av ostentatious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostentatious? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-ten-ta-tious

Definisjon av ostentatious:

1.
Intended to attract notice and impress others
An ostentatious sable coat
2.
(of a display) tawdry or vulgar

Synonym av ostentatious:

adj ostentatious, pretentious, flaunty, showy, splashy
adj pretentious, kitsch, tasteless

Siste orddelinger av dette språket