Orddeling av osteoarthritis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteoarthritis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-teoarthri-tis

Synonym av osteoarthritis:

noundegenerative arthritis, degenerative joint disease, arthritis

Siste orddelinger av dette språket