Orddeling av osteoderm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteoderm? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-teo-derm

Siste orddelinger av dette språket