Orddeling av osteodystrophy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteodystrophy? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

os-teody-s-tro-phy

Synonym av osteodystrophy:

noun dystrophy

Siste orddelinger av dette språket