Orddeling av osteopath

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteopath? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

os-teopath

Definisjon av osteopath:

1.
A therapist who manipulates the skeleton and muscles

Synonym av osteopath:

noun osteopathist, therapist, healer

Siste orddelinger av dette språket