Orddeling av osteopathy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteopathy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-teopa-thy

Definisjon av osteopathy:

1.
Therapy based on the assumption that restoring health is best accomplished by manipulating the skeleton and muscles

Synonym av osteopathy:

noun treatment

Siste orddelinger av dette språket