Orddeling av osteoporosis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteoporosis? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-teo-poro-sis

Synonym av osteoporosis:

noun pathology

Siste orddelinger av dette språket