Orddeling av osteosarcoma

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteosarcoma? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-teosar-co-ma

Synonym av osteosarcoma:

nounosteogenic sarcoma, sarcoma

Siste orddelinger av dette språket