Orddeling av osteotomy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet osteotomy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-teoto-my

Synonym av osteotomy:

noun operation, surgery, surgical operation, surgical procedure, surgical process

Siste orddelinger av dette språket