Orddeling av ostinati

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostinati? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-ti-nati

Siste orddelinger av dette språket