Orddeling av ostinato

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostinato? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

os-ti-na-to

Definisjon av ostinato:

1.
A musical phrase repeated over and over during a composition

Synonym av ostinato:

noun phrase, musical phrase

Siste orddelinger av dette språket