Orddeling av ostracise

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostracise? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

os-tracise

Synonym av ostracise:

verb banish, ban, ostracize, shun, cast out, blackball, expel, throw out, kick out
verb ostracize, exclude, keep out, shut out, shut

Siste orddelinger av dette språket