Orddeling av ostracod

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet ostracod? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

os-tra-cod

Definisjon av ostracod:

1.
Tiny marine and freshwater crustaceans with a shrimp-like body enclosed in a bivalve shell

Synonym av ostracod:

nounseed shrimp, mussel shrimp, crustacean

Siste orddelinger av dette språket