Orddeling av oxidase

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet oxidase? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ox-i-dase

Definisjon av oxidase:

1.
Any of the enzymes that catalyze biological oxidation

Synonym av oxidase:

noun enzyme

Siste orddelinger av dette språket