Orddeling av peacemaking

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peacemaking? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

peace-mak-ing

Siste orddelinger av dette språket