Orddeling av peacock

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peacock? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pea-cock

Definisjon av peacock:

1.
European butterfly having reddish-brown wings each marked with a purple eyespot
2.
Male peafowl
Having a crested head and very large fanlike tail marked with iridescent eyes or spots

Synonym av peacock:

nounpeacock butterfly, Inachis io, nymphalid, nymphalid butterfly, brush-footed butterfly, four-footed butterfly
noun peafowl, bird of Juno

Siste orddelinger av dette språket