Orddeling av peccary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peccary? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pec-ca-ry

Definisjon av peccary:

1.
Nocturnal gregarious pig-like wild animals of North America and South America

Synonym av peccary:

nounmusk hog, even-toed ungulate, artiodactyl, artiodactyl mammal

Siste orddelinger av dette språket