Orddeling av peculator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peculator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pec-u-la-tor

Synonym av peculator:

noun embezzler, defalcator, thief, stealer

Siste orddelinger av dette språket