Orddeling av peculiarity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peculiarity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pe-cu-liar-i-ty

Definisjon av peculiarity:

1.
An odd or unusual characteristic
2.
A distinguishing trait
3.
Something unusual -- perhaps worthy of collecting

Synonym av peculiarity:

noundistinctive feature, distinguishing characteristic, feature, characteristic
noun specialness, specialty, speciality, distinctiveness, individuality, individualism, individuation
noun curio, curiosity, oddity, oddment, rarity, object, physical object

Siste orddelinger av dette språket