Orddeling av pecuniary

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pecuniary? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pe-cu-niary

Definisjon av pecuniary:

1.
Relating to or involving money
Monetary rewards He received thanks but no pecuniary compensation for his services

Synonym av pecuniary:

adj monetary, medium of exchange, monetary system

Siste orddelinger av dette språket