Orddeling av pedagogic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedagogic? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ped-a-gog-ic

Definisjon av pedagogic:

1.
Of or relating to pedagogy
Pedagogical significance

Synonym av pedagogic:

adj pedagogical, education

Siste orddelinger av dette språket