Orddeling av pedagogue

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedagogue? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ped-a-gogue

Definisjon av pedagogue:

1.
Someone who educates young people

Synonym av pedagogue:

noun educator, professional, professional person

Siste orddelinger av dette språket