Orddeling av pedagogy

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedagogy? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

ped-a-gogy

Definisjon av pedagogy:

1.
The principles and methods of instruction
2.
The profession of a teacher
He prepared for teaching while still in college Pedagogy is recognized as an important profession
3.
The activities of educating or instructing
Activities that impart knowledge or skill He received no formal education Our instruction was carefully programmed Good classroom teaching is seldom rewarded

Synonym av pedagogy:

nounteaching method, pedagogics, method
noun teaching, instruction, education
noun education, instruction, teaching, educational activity, activity

Siste orddelinger av dette språket