Orddeling av peddler

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet peddler? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

ped-dler

Definisjon av peddler:

1.
Someone who travels about selling his wares (as on the streets or at carnivals)
2.
An unlicensed dealer in illegal drugs

Synonym av peddler:

noun pedlar, packman, hawker, pitchman, seller, marketer, vender, vendor, trafficker
noun pusher, drug peddler, drug dealer, drug trafficker, dealer, criminal, felon, crook, outlaw, malefactor

Siste orddelinger av dette språket