Orddeling av pedicellate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedicellate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pedi-cel-late

Siste orddelinger av dette språket