Orddeling av pedimented

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedimented? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

ped-i-ment-ed

Siste orddelinger av dette språket