Orddeling av pedology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pedology? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pedol-o-gy

Definisjon av pedology:

1.
The branch of medicine concerned with the treatment of infants and children

Siste orddelinger av dette språket