Orddeling av peel

Prøver du å orddele peel? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

peel

Definisjon av peel:

1.
British politician (1788-1850)
2.
The rind of a fruit or vegetable
3.
Strip the skin off
Pare apples
4.
Come off in flakes or thin small pieces
The paint in my house is peeling off
5.
Get undressed
Please don't undress in front of everybody! She strips in front of strangers every night for a living

Synonym av peel:

noun skin, rind, plant tissue
noun Peel, Robert Peel, Sir Robert Peel, politician, politico, pol, political leader
noun skin, rind
verb skin, pare, strip
verbpeel off, flake off, flake, chip, chip off, come off, break away, break off
verb undress, discase, uncase, unclothe, strip, strip down, disrobe, take off

Siste orddelinger av dette språket