Orddeling av pegger

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pegger? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peg-ger

Siste orddelinger av dette språket