Orddeling av pelecypod

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pelecypod? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pele-cy-pod

Synonym av pelecypod:

adj lamellibranch, pelecypodous, bivalve, bivalved
noun bivalve, lamellibranch, mollusk, mollusc, shellfish

Siste orddelinger av dette språket