Orddeling av pelican

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pelican? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pel-i-can

Definisjon av pelican:

1.
Large long-winged warm-water seabird having a large bill with a distensible pouch for fish

Synonym av pelican:

nounpelecaniform seabird

Siste orddelinger av dette språket