Orddeling av pellet

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pellet? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pel-let

Definisjon av pellet:

1.
A small sphere
2.
A solid missile discharged from a firearm
The shot buzzed past his ear

Synonym av pellet:

noun ball, globe, orb
noun shot, projectile, missile

Siste orddelinger av dette språket