Orddeling av pen

Prøver du å orddele pen? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

pen

Definisjon av pen:

1.
A writing implement with a point from which ink flows
2.
An enclosure for confining livestock
3.
A portable enclosure in which babies may be left to play
4.
A correctional institution for those convicted of major crimes
5.
Female swan
6.
Produce a literary work
She composed a poem He wrote four novels

Synonym av pen:

nounwriting implement
noun enclosure
noun playpen, enclosure
noun penitentiary, correctional institution
noun swan
verb write, compose, indite, create verbally

Siste orddelinger av dette språket