Orddeling av penalisation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penalisation? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pe-nal-i-sa-tion

Synonym av penalisation:

noun punishment, penalty, penalization, social control

Siste orddelinger av dette språket