Orddeling av penalization

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penalization? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pe-nal-iza-tion

Synonym av penalization:

noun punishment, penalty, penalisation, social control

Siste orddelinger av dette språket