Orddeling av penance

Prøver du å orddele penance? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

penance

Definisjon av penance:

1.
Remorse for your past conduct
2.
A Catholic sacrament
Repentance and confession and atonement and absolution
3.
Voluntary self-punishment in order to atone for some wrongdoing

Synonym av penance:

noun repentance, penitence, compunction, remorse, self-reproach
noun sacrament
noun self-mortification, self-abasement, punishment, penalty, penalization, penalisation

Siste orddelinger av dette språket