Orddeling av pendent

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pendent? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-dent

Definisjon av pendent:

1.
An adornment that hangs from a piece of jewelry (necklace or earring)
2.
Branched lighting fixture
Often ornate Hangs from the ceiling
3.
Held from above
A pendant bunch of grapes

Siste orddelinger av dette språket