Orddeling av penduline

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penduline? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-du-line

Siste orddelinger av dette språket