Orddeling av pendulosity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pendulosity? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

pen-du-los-i-ty

Siste orddelinger av dette språket