Orddeling av pendulum

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet pendulum? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-du-lum

Definisjon av pendulum:

1.
An apparatus consisting of an object mounted so that it swings freely under the influence of gravity

Synonym av pendulum:

noun apparatus, setup

Siste orddelinger av dette språket