Orddeling av penetrability

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penetrability? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

pen-e-tra-bil-i-ty

Synonym av penetrability:

noun perviousness, permeability, permeableness

Siste orddelinger av dette språket