Orddeling av penetrant

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penetrant? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

pen-e-trant

Siste orddelinger av dette språket