Orddeling av penetrator

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penetrator? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

pen-e-tra-tor

Synonym av penetrator:

noun intruder, interloper, trespasser

Siste orddelinger av dette språket