Orddeling av penguin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penguin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pen-guin

Definisjon av penguin:

1.
Short-legged flightless birds of cold southern especially Antarctic regions having webbed feet and wings modified as flippers

Synonym av penguin:

nounsphenisciform seabird

Siste orddelinger av dette språket