Orddeling av penicillin

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penicillin? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

peni-cillin

Definisjon av penicillin:

1.
Any of various antibiotics obtained from Penicillium molds (or produced synthetically) and used in the treatment of various infections and diseases

Synonym av penicillin:

noun antibiotic, antibiotic drug

Siste orddelinger av dette språket