Orddeling av penicillinase

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penicillinase? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

peni-cil-li-nase

Siste orddelinger av dette språket