Orddeling av penis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet penis? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

pe-nis

Definisjon av penis:

1.
The male organ of copulation (`member' is a euphemism)

Synonym av penis:

noun phallus, member, erectile organ

Siste orddelinger av dette språket